Dzień: 23 lutego 2021

23 lutego 2021 admin 0 Comments

Nie ma wątpliwości, że giełda jest pewnym wakuometrem gospodarki. Można określić giełdę jako – w pewnym sensie – drogowskaz tego, w jaką stronę powinna się budować gospodarka realna w nadchodzących latach. Informacje giełdowe to istotny element, który ma wpływ na kierunek wspomnianego rozkwitu – trzeba je śledzić, żeby na bieżąco widzieć, co dzieje się na giełdzie.