Jakie kompetencje ma pracownik ochrony? Co może, a co nie? Kto może starać się o taką posadę?

10 września 2022 admin 0 Comments

Kwalifikowany pracownik ochrony tak naprawdę posiada całkiem dużo uprawnień, które jest w stanie egzekwować, jak zajdzie takowa potrzeba. Tak więc, będzie mógł użyć przymus bezpośredni, a nawet broń. Co jeszcze należy wiedzieć na ten temat?

szkolenie

Autor: Heinrich-Böll-Stiftung
Źródło: http://www.flickr.com
W czasie pełnienie swoich zadań pracownik (zobacz okres wypowiedzenia umowa na czas nieokreślony) ochrony musi posiadać przy sobie legitymację. Możemy zażądać jej okazania w taki sposób, by można było zanotować sobie imię i nazwisko, numer dokumentu jak i osobę, która wystawiła ten dokument. Mamy również pełne prawo, by zapoznać się z pouczeniem o ustawowych uprawnieniach kwalifikowanego ochroniarza. A czy pracownik ochrony może żądać od nas dokumentu tożsamości?

Może, ale jedynie w obrębie chronionego terenu lub budynku. Tam ma pełne prawo, aby zażądać od nas dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość, żeby ustalić czy możemy przebywać w danym miejscu. Jeśli ochrona uzna, że nie mamy takich uprawnień do przebywania w takim miejscy, to może poprosić o opuszczenie tego miejsca. O opuszczenie budynku lub dozorowanego terenu możemy być również poproszeni, jak pracownik ochrony uzna nasze zachowanie za zakłócanie porządku. Odpowiedni pracownik firmy ochroniarskiej to ten, który przechodzi właściwe szkolenia, jak kurs kwalifikowany pracownik ochrony, przez co ma świadomość, jak się zachować w tego typu sytuacjach.

szkolenie

Autor: Caro Griffin
Źródło: http://www.flickr.com

Katalog uprawnień ochroniarzy się jednak na tym nie kończy. Gdy konkretna osoba w sposób nie pozostawiający wątpliwości zagraża życiu albo zdrowiu innych ludzi, jak również zagraża chronionemu dobytkowi, to w tej sytuacji ochroniarz ma prawo do ujęcia danej jednostki, aby oddać ją w ręce policji. Jak mówi ustawa przekazanie po zatrzymaniu takiej osoby musi się odbyć niezwłocznie, co oznacza, iż złamaniem ustawy skutkować przetrzymywanie ujętej osoby przez ochronę bez niezwłocznego zawiadomienia policji. Wiele ludzi myśli o tym, żeby zostać pracownikiem ochrony. Na pewno nie jest to aż tak łatwe, ponieważ spełnić należy szereg czynności oraz wymogów, pomocne są tutaj różnego rodzaju szkolenia. Przeprowadzane są w różnych miastach i rejonach kraju, na przykład szkolenia Trójmiasto, są dobre w zdobyciu potrzebnych kwalifikacji.