Najbardziej popularne i najczęściej używane przez firmy sposoby opodatkowania prowadzonej działalności.

15 lutego 2023 admin 0 Comments

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji księgowej. W zależności od wielkości firmy i formy organizacyjnej można wybrać wśród paru typów opodatkowania. Największa chyba ilość firm rozlicza się w oparciu o metodę ogólną, która jest główną formą podatkową, automatycznie nadawaną.

podatki

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Jeżeli się nie zgłosi w urzędzie skarbowym zmiany, to właśnie w ten sposób należy prowadzić wszelką ewidencję. W ogólnej metodzie istnieją tylko dwie stawki dochodowego podatku, podstawowa 18 procent, a jeśli się przekroczy określoną kwotę przychodu 32%. W zależności od tego, czy ktoś się rozlicza miesięcznie czy kwartalnie, to w takich przedziałach czasu opłaca zaliczki na podatki VAT oraz dochodowy. ewidencja wyposażenia występujących przychodów i rozchodów prowadzona będzie w książce przychodów-rozchodów, potocznie także nazywanej kpir (). Należy do niej wpisać wszystkie wystawione faktury, a także faktury kosztowe, zakupy materiałów oraz pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działalności, takie jak na przykład dieta krajowa wypłacana pracownikom za delegacje.

Najczęściej podczas rozliczania kosztów wybierana jest przez firmy metoda uproszczona, jest ona znacznie wygodniejsza do zastosowania. Lecz dla pewnej grupy firm dużo wygodniejsza będzie metoda materiałowa (sprawdź ofertę), można ją również stosować, ważne aby podczas całego roku rozliczenia były prowadzone według jednego schematu.

rozliczenie podatku

Autor: Chris Potter
Źródło: http://www.flickr.com

Przy większych dochodach dla dużej części przedsiębiorców dużo bardziej opłacalne może być opodatkowanie w postaci podatku liniowego. Co prawda nie ma wtedy żadnych ulg, lecz za to od całego dochodu płaci się tylko jeden podatek w wysokości 19 procent. Przy wyborze tej metody rozliczania należy powiadomić skarbówkę na właściwym formularzu, podobne wymagania są jeżeli ktoś będzie chciał być na ryczałcie lub karcie podatkowej. Obie te formy podatkowe nie są dla wszystkich przedsiębiorców, możliwości na skorzystanie z nich będą przysługiwać tylko niedużym, precyzyjnie zdefiniowanym grupom podatników.