W jaki sposób złożyć pozew o alimenty, żeby był skuteczny oraz co w nim należy zamieścić?

4 stycznia 2023 admin 0 Comments

Jest taka sytuacja, w której rodzic dziecka zaprzestaje zwyczajnie uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do trudnej sytuacji materialnej rodzica, który sam został z potomstwem.
Pierwszy krok, który podejmowany jest przez opiekuna sprawującego rzeczywistą opiekę nad dzieckiem, powinno być określenie do którego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com
gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to nade wszystko Sąd sąd rejonowy olesno Rejonowy. Jeśli pozew wnosisz w imieniu swego potomstwa, wtedy masz do wyboru dwie opcje. Możesz złożyć pozew do sądu, z którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Możesz również złożyć pozew do sądu wedle miejsca zamieszkania dziecka, czyli osoby uprawnionej. Bardzo często się zdarza, że rodzic, którego chcemy pozwać o alimenty mieszka blisko, zatem nie ma problemu z wyborem sądu. Czasami jednak zdarza się, że mieszka na drugim końcu kraju lub za granicą. Wtedy skorzystać dobrze byłoby z drugiej możliwości oraz złożyć pozew do sądu, do którego mamy bliżej.
Kolejny etap to prawidłowe wskazanie stron. Łatwo określić jest pozwanego, gdyż będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymywanie swego dziecka. Trudniej jednak jest z powodem, ponieważ jest to dziecko. Jeżeli dziecko nie ukończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeżeli dziecko skończyło 18 lat, wtedy powinno pozew podpisać samo. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania i o numerze PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego wymagane nie jest, ale można by to zrobić. Żeby pozew był skuteczny, musimy określić z góry miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd. Ustalić również musimy termin płatności dla przykładu do 10 dnia dowolnego miesiąca.

Warto również sformułować wniosek o odsetki ustawowe w przypadku, kiedy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie będą przyznane od razu, na to trzeba trochę zaczekać. Najdłuższą i ostatnią częścią pozwu jest uzasadnienie pozwu.