Jakie są różnice między umowami dotyczącymi kredytu i pożyczek?

6 kwietnia 2022 admin 0 Comments

Czy wiesz, że kredytu mógłby udzielić jedynie bank oraz robi to zazwyczaj nie tylko na uprzednio ustalony zamiar, na który przeznaczone będą pieniądze, ale również pobierać za tę czynność odsetki oraz prowizje? Ponadto pod rygorem bezskuteczności umowa kredytu musi być zawarta na piśmie.

pożyczka

Te kwestie określa tak zwane prawo bankowe.
W odróżnieniu od kredytu, pożyczka może zostać udzielona przez jakąkolwiek osobę oraz w niemal dowolnej formie, przykładowo na podstawie umowy ustnej. Zaciągający pożyczkę człowiek zobowiązuje się do zwrócenia takiej samej kwoty pieniędzy albo rzeczy tego samego typu.

Czy posiadasz trudność ze znalezieniem fascynujących danych na prezentowany temat? Jeśli tak, to nie przejmuj się, tylko prześledź treść, a na pewno się nie rozczarujesz.

Sprawy związane z udzielaniem pożyczki reguluje kodeks cywilny. Wbrew powszechnej opinii nie jest ona tym samym co kredyt. Następną różnicę przedstawia przedmiot umowy: w przypadku kredytu może być nim wyłącznie ustalona kwota pieniędzy, natomiast przedmiotem pożyczki mogą być zarówno pieniądze jak i uzgodnione w odniesieniu do typu rzeczy. Są nimi te, które można policzyć, zważyć czy zmierzyć. Pozostałymi słowy mógłby to być przykładowo węgiel lub benzyna.

Podobne pozornie niewielkie różnice przedstawia kwestia odpłatności umowy. Ta dotycząca kredytu jest w każdym wypadku umową płatną (za jej udzielenie instytucja bankowa pobiera opłatę najczęściej w postaci odsetek), z kolei większą dowolność przedstawia umowa dotycząca takiego świadczenia jak pożyczka.

Taka umowa mogłaby być zawarta zarówno odpłatnie (np. procent od pożyczanej kwoty) oraz nieodpłatnie (ta forma jest zazwyczaj stosowana przez znajome sobie osoby). Następną różnicą jest celowość – kredyt udzielany jest na podany w tyczącej się go umowie cel (np. zakup działki czy samochodu).