W jaki sposób założyć swoją firmę w Niemczech?

28 września 2021 admin 0 Comments

Aktualne w Unii Europejskiej przepisy pozwalają obywatelom poszczególnych krajów członkowskich na między innymi otwarcie własnej firmy na terenie dowolnego kraju, które leży na jej obszarze.

Oprogramowanie Digital Signage

Autor: NEC Display Solutions
Źródło: NEC Display Solutions
Dzięki temu nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby Polak założył ją np. w Niemczech.
Przykładowo osoby fizyczne mogą otworzyć jednoosobową działalność (która w Niemczech określana jest jako Gewerbe), a istniejący już biznesmeni mogą otworzyć oddział swojej spółki. Jeżeli chcemy prowadzić swą działalność w Niemczech, najpierw należy dobrać jej formę prawną. Może to być m.in. przedstawicielstwo, spółka komandytowa czy też spółka jawna lub cywilna. W wypadku wyboru działalności na swój rachunek, bardzo istotne jest sprawdzenie, czy na jej prowadzenie nie jest niezbędna specjalna koncesja. Są one wymagane w przypadku między innymi transportu, handlu obwoźnego czy też handlu bronią. Dowolna osoba, która zamierza prowadzić w tym państwie swoją działalność, musi dokonać zameldowania w urzędzie meldunkowym w swoim miejscu zamieszkania. Mając dowód zameldowania oraz dowód na założenie działalności, można by dostać zezwolenie na pobyt.
działalność w niemczech

Autor: www.projektoskop.pl
Źródło: www.projektoskop.pl
Każda spółka prowadzona na obszarze Niemiec, musi być też zarejestrowana w urzędzie ds gospodarczych, który jest odpowiedni dla jej siedziby. Trzeba w tym urzędzie złożyć m.in.

Absorbuje Cię ta tematyka? Kliknij ten odnośnik oraz zobacz, jak podszedł do tego tematu inny redaktor w treści swojego wpisu.

takie dokumenty jak: kopia paszportu, uzupełniony druk z opisanym zakresem działalności, umowy najmu albo dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej jako siedziba działalności.

Następnie wspomniany urząd ds gospodarczych wysyła informację do US. W przypadku jednoosobowej działalności, w Niemczech obowiązująca jest zasada odpowiedzialności indywidualnej. Znaczy to, że posiadacz podmiotu może odpowiadać nawet własnym mieniem.