Jak należy obliczać podatek dochodowy? Na jakiego rodzaju kwestie sprawy zwracać uwagę? Co jest najbardziej istotne?

7 sierpnia 2021 admin 0 Comments

Czasem się wydaje, że sprawy finansowe oraz prawne są przeznaczone dla innej osoby, faktycznie nie dla nas. Dzieje się tak, bo ich nie rozumiemy, a faktycznie nie w takim zakresie, w jakim pragnęlibyśmy. To odnosi się do wielu osób, z pewnością zaś nie jest to przyjemne, gdy nie wiemy, w jaki sposób objaśnić jakieś zagadnienie, które jest nam w danym momencie niezbędne. Oczywiście duża ilość pojęć z takiego obszaru jest zbyt trudnych, jak odsetki za zwłokę, żeby je ot tak pojąć, mimo to kilka z nich każdy z nas może zrozumieć.

jak obliczyć podatek

Autor: eFile989
Źródło: http://www.flickr.com
Tak jest na przykład jak chodzi o podatki. Weźmy np. podatek (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kredyt-definicja-przyklady) dochodowy liniowy – Cena Biznesu. Wielu początkujących właścicieli firm nie wie tak naprawdę, jak obliczać miesięczną lub kwartalną zaliczkę na tego typu podatek dochodowy. Przedsiębiorcy rozliczający się na standardowych zasadach, czyli według skali podatkowej mogą odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, zaś od podatku zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, a jednocześnie 556,02 złotych – to kwota zmniejszająca podatek. Żeby obliczyć tego typu podatek należy od kwoty dochodu odliczyć koszty od początku roku, co sprawia, że zyskujemy kwotę dochodu.

Od zdobytej tym sposobem kwoty dochodu powinniśmy odjąć możliwą do rozliczenia stratę z ubiegłych lat, a również sumę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w określonym roku podatkowym. Uzyskamy dochód do opodatkowania, jaki zaokrąglamy do pełnych złotych. Następnie należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez osiemnastoprocentową stawkę podatku do 85,528 złotych osiągniętego dochodu, natomiast powyżej tej kwoty trzydzieści dwa procent – . Tak uzyskamy kwotę podatku. W dalszej kolejności od podatku należy odjąć sumę opłaconych w określonym roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, w ten sposób otrzymujemy podatek jaki jest należny za cały rok.

pieniądze

Autor: Howard Lake
Źródło: http://www.flickr.com
Od tego rodzaju kwoty podatku należnego od początku roku należy odjąć zaliczki jakie zapłaciliśmy w poprzednich miesiącach, a jednocześnie kwotę zmniejszającą podatek. Zyskujemy tym sposobem kwotę podatku za określony okres rozliczeniowy. Zaliczkę za taki okres rozliczeniowy należy zaokrąglić do pełnych złotych, tak uzyskujemy kwotę, jaka podlega wpłacie do urzędu skarbowego. Dobrze znać tego rodzaju zasady, dzięki nim bowiem można sobie bez problemu poradzić z takim rozliczeniem. A to niezwykle istotne, jak możemy to samodzielnie zrobić – kwota zmniejszająca podatek.