Tag: spółka

25 września 2018 admin 0 Comments

Pierwsza giełda papierów wartościowych rozpoczęła swoja działalność w roku 1817. Obracano na niej głównie obligacjami oraz wekslami. Dopiero w połowie XIX wieku większego znaczenia nabrał obrót akcjami. Giełda funkcjonowała do roku 1939, zdecydowano się ją zamknąć po wybuchu II wojny światowej. Ponowny start giełdy miał miejsce dopiero w roku 1991. Obecnie GPW mająca swoją siedzibę w Warszawie jest największą giełdą w obszarze Europy Wschodniej i Środkowej.

24 września 2018 admin 0 Comments

Zyski albo straty osiągnięte z odpłatnego przekazania wartościowych papierów (akcji) ewentualnie pochodnych instrumentów finansowych jak też z realizacji praw z nich wypływających otrzymane w poprzednim roku powinno się wykazać w zeznaniu PIT.
Do tego służy blankiet pit 38.