Tag: rynku

10 sierpnia 2021 admin 0 Comments

Bezprzecznie rynek obrotu papierami wartościowymi jest pewnym barometrem sytuacji gospodarczej. Można określić tę instytucję jako – w pewnym sensie – drogowskaz tego, w jakim kierunku musi się rozwijać gospodarka realna w nadchodzących latach. Informacje giełdowe to najważniejszy element, który warunkuje drogę tego rozwoju – należy je śledzić, aby na bieżąco wiedzieć, co wdarzyło się na giełdzie.