PITY - zasady wypełniania i składania

Intraty albo straty uzyskane z odpłatnego przekazania papierów wartościowych (obligacji) ewentualnie pochodnych instrumentów finansowych jak też z realizacji praw z nich wypływających uzyskane w przeszłym roku powinno się wykazać w zeznaniu rocznym PIT.


Do tego służy blankiet pit 38.
płatności
Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com


pit 38
Autor: Tax Credits
Źródło: http://www.flickr.com


portal podatnika
Autor: Presidencia de la República Mexicana
Źródło: http://www.flickr.com


PIT-38, tak samo jak PIT-36, PIT-38 składany bywa z reguły do końca kwietnia. Dochody objęte tym poświadczeniem nie podlegają udowodnieniu w pozostałych rocznych zeznaniach. W PIT-38 wykazywane są przychody lub straty pozyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy też pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających. Poświadczenie to obejmuje też transakcje scedowania udziałów w spółkach z o.o. oraz objęcia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną czy też wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niefinansowy w postaci innej aniżeli przedsiębiorstwo czy też jego zorganizowana cząstka.Podatek dochodowy w PIT-38 nie będzie progresywny – taką samą stawkę stosuje osoba, która wypracowała 10 mln zł jak także 10 zł. Nie będzie też sumy wolnej od podatku - w rozróżnieniu od PIT-36 oraz PIT-37 podatek płaci się od nawet niewielkiego przychodu.


Stawka 19% nie zawsze jest wykorzystywana. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita polska.
Wykorzystanie stopy podatku wypływającej z odpowiedniej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania czy niezapłacenie podatku zgodnie z takową umową jest realne pod warunkiem udokumentowania dla zamiarów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem . Jeśli odwiedzisz portal podatnika przeczytasz tam, że od podatku zwolniona jest sprzedaż papierów wartościowych kupionych na giełdzie przed 2004 rokiem.
January 03, 2018