telebim

Przedstawienie reklamy na telebimie

proces
Autor: Metro Atlanta Marketing Association
Źródło: http://www.flickr.com
Pokaz reklamy wyrobu na telebimach to najbardziej skuteczna odmiana reklamy zewnętrznej. Sieć telebimów przynosi dużo większe możliwości reklamy.
January 18, 2018