Dzień: 23 września 2020

23 września 2020 admin 0 Comments

Obligacje przedsiębiorstw, zwane korporacyjnymi są to dobra pożyczone od różnych instytucji lub osób fizycznych przez przedsiębiorstwa. Obligacje te są stwierdzeniem ilości tych dóbr. Mają one ustaloną stopę procentową. Emitent, czyli instytucja, która zyskuje pieniądze wykorzystując z obligacji, musi płacić podmiotowi, który jest posiadaczem obligacji. Wysokość jest uzależniona od oprocentowania. Obligacje można również zabezpieczać, np. nieruchomościami.