Dzień: 5 sierpnia 2020

5 sierpnia 2020 admin 0 Comments

Uchylanie się partnera biznesowego od uiszczenia zapłaty to sytuacja, w jakiej wiele przedsiębiorstw zmuszonych jest do zaczęcia działań windykacyjnych. Pod tym pojęciem rozumieć powinniśmy dochodzenie roszczeń w granicach dopuszczalnych przez prawo. W celu odzyskania należności wykonuje się różne kroki, zaczynając od prób polubownego rozwiązania konfliktu. Windykacja polubowna, definiowana także przedsądową, polega faktycznie na monitowaniu dłużnika.