Dzień: 17 maja 2020

17 maja 2020 admin 0 Comments

Prowadząc działalność gospodarczą pamiętać trzeba o wszystkich formalnościach związanych z rozliczeniem się za dany okres czasu. Jednym z systemów takiego rozliczenia, jest to zasada memoriałowa. Polega ona na tym, że w księgach rachunkowych powinniśmy uwzględnić wszystkie przychody, które zobyliśmy w danym roku obrotowym. Według tej regulacji wpływy zatwierdza się w momencie ich pojawienia się, a nie dopiero po otrzymaniu wpłaty czy przelewu. Na przykład jeżeli właściciel firmy posiada formalnie środki pod koniec grudnia 2015 r, ale środki wpłynęły na jego konto dopiero na początku stycznia 2016 r. Tenże dochód, jak głosi zasada memoriałowa, jest zaliczany do roku 2015.

17 maja 2020 admin 0 Comments

Pierwsza giełda papierów wartościowych pojawiła się w roku 1817. Handlowano na niej głównie obligacjami oraz wekslami. Dopiero w połowie XIX wieku ważniejszego znaczenia nabrał handel akcjami. Giełda funkcjonowała do roku 1939, zdecydowano się ją zamknąć po wybuchu II wojny światowej. Reaktywacja giełdy nastąpiła dopiero w roku 1991. Obecnie GPW mieszcząca się w stolicy naszego kraju jest największą giełdą na terenie Europy Wschodniej i Środkowej.