Jak funkcjonują firmy do windykacji?

6 września 2021 admin 0 Comments

Działalność przedsiębiorstw windykacyjnych w dużej mierze koncentruje się na kontaktach z dłużnikiem a także sugestywnym namawianiu go do uregulowaniu zobowiązań bądź omawianiu spłaty obciążenia na raty. W odróżnieniu od komorników, zakres przysługujących uprawnień windykatorowi jest względnie nieduży. Windykator nie ma uprawnień do zajęcia rachunku bankowego dłużnika, części uposażenia, czy innych przedmiotów, będących własnością trasata.

MojaWindykacja

Autor: Mojawindykacja.pl
Źródło: Mojawindykacja.pl
Zadaniem firm windykacyjnych, wykonujących obowiązki w imieniu klienta, jest odzyskiwanie należności od trasata.

Niezwykle nam miło, że poświęciłeś swój czas, żeby przeczytać nasz tekst. Jeżeli czujesz chęć na więcej, to kliknij ten link (https://cliff-broker.pl/nasza-oferta/produkty-ubezpieczeniowe.html) i przejdź do następnej strony.

W teorii zatem windykator może jedynie prosić o spłatę zadłużenia lub negocjować terminy oraz wysokość spłaty części czy całości długu. Egzekutor wedle prawa wyposażony został w rzeczywiste narzędzia ściągnięcia zobowiązania przykładowo może wejść do domu dłużnika, lub zamówić ślusarza i w towarzystwie policji wyważyć zamki, gdy trasat nie reaguje na wezwania komornika.

Powszechnie wykorzystywaną praktyką w firmach windykacyjnych, jest skontrolowanie faktyczności powstałego zadłużenia. Po potwierdzeniu, jednostka wykonuje telefon do dłużnika, jeżeli ten nie ureguluje zobowiązania, rozpoczyna się tok windykacji. Windykator posyła upomnienia drogą elektroniczną, SMS-em, wysyła listy polecone ewentualnie kontaktuje się osobiście z dłużnikiem w miejscu zamieszkania albo pracy. Często wykorzystywaną praktyką, jest informacja o możliwości wciągnięcia dłużnika na tak zwane listy dłużników. Lista dłużników to przykładowo Krajowy Rejestr Dłużników oraz BIG Info Monitor – dowiedz się więcej tutaj.

Jeżeli mimo określonych wyżej działań, trasat nie reguluje swoich zobowiązań, jednostka windykacyjna finalnie wpisuje dłużnika do bazy dłużników oraz wystawia rachunek własny, jaki dodatkowo powiększa zadłużenie trasata. O ile sprawa długu zostaje przekazana do sądu, wtedy dłużnik zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania przed sądem a także uposażeniem komornika, jeżeli sprawa znajdzie finał w owej instytucji.

Większość prestiżowych firm windykacyjnych, działających w granicach prawa, bez wykorzystywania nieczystych zagrywek, stosuje polubowną windykację. Polega to na umożliwieniu trasatowi rozłożenia zadłużenia na dogodne dla niego, miesięczne raty. Polubowna windykacja nie ma istoty kredytu konsolidacyjnego. Osoby, jakie posiadają złą przeszłość w BIK lub widniejące w rejestrach dłużników, nie mają szansy na zaciągnięcie w banku kredytu konsolidacyjnego.