Rejestrowanie symboli towarowych w Urzędzie Patentowym

8 stycznia 2020 admin 0 Comments

Jakikolwiek znak towarowy, nawet niezastrzeżony w Urzędzie Patentowym, otoczony jest ochroną prawną. Gwarantuje to przepis o ochronie konkurencji i klientów, bądź kodeks cywilny. Teoretycznie rejestracja nie jest nieodzowna, ażeby podlegać podstawowej ochronie prawnej znaku towarowego.

Zastrzeżenie symbolu towarowego zapewnia, że pozostałe podmioty nie będą miały najmniejszego prawa do naruszania chronionego symbolu, a w razie potrzeby o wiele swobodniej nam będzie uniemożliwić nieprawe postępowania konkurencji.
Rejestracja znaków towarowych to złożenie w Urzędzie Patentowym odpowiedniego wniosku. W związku z tym, że symbol towarowy zgłasza się stale dla ustalonych artykułów, bądź usług, powinno się je także wyznaczyć we wniosku. Wybór pozycji w rejestrze powinien być jednakże przemyślany, ponieważ po złożeniu wniosku w Urzędzie nie ma już możliwości dopisania do niego żadnych pozycji. Należałoby w związku z tym uwzględnić nie tylko towary, jakie obecnie znaczymy znakiem, ale także prawdopodobne zastosowanie symbolu w przyszłości, szczególnie jeśli zgłaszanym znakiem jest nazwa naszej firmy. Należy mieć na uwadze, że rejestr towarów, czy też usług, dla jakich symbol zgłosiliśmy posiada olbrzymie znaczenie ponieważ określa charakter ochrony naszego znaku.
rejestracja znaków towarowych

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Prośba o udostępnienie prawa ochronnego można dostarczyć osobiście, albo za pośrednictwem profesjonalnego reprezentanta, którym może być wyłącznie rzecznik (polecamy informacje) patentowy.

Rzecznik patentowy poza profesjonalnym przygotowaniem wniosku, w tym wykazu produktów, jest w stanie również sporządzić badanie audytysecret zdolności rejestracyjnej symbolu i oszacować możliwości na jego rejestrację. Rzecznik może również pomóc przeprowadzić procedurę rejestracji w urzędzie.