Rozmaite rodzaje zatrudnienia

24 września 2018 admin 0 Comments

Przedsiębiorcy pragnąc obniżyć koszty zatrudnienia, a także zmniejszyć niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, często korzystają z umowy zlecenia, bądź o dzieło.

umowa o dzieło wzór

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o dzieło jest niezwykle często spotykana w obrocie gospodarczym. Jest w stanie stanowić formę zatrudnienia, a koryguje ją kodeks cywilny. Jedna ze stron, nazywana w treści umowy wykonawcą, zobowiązuje się do jego przeprowadzenia. Z kolei zlecający obliguje się do wypłaty za nie. Właściwością umowy o dzieło jest fakt, że jej kwestią muszą być działania przynoszące konkretny efekt. Efekty tych czynności mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne. Umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dropbox-czym-jest) o dzieło wzór jest ogólnie dostępny i powinien włączać kluczowe elementy. Jeśli umowę zawierają osoby fizyczne, nieodzowne będą ich imiona i nazwiska, daty narodzin, imiona rodzicieli, adres zamieszkiwania, numery dokumentów tożsamości, względnie numery PESEL. W wypadku osób fizycznych prowadzących aktywność gospodarczą, obok nazwisk powinno się podać nazwę, pod jaką wiodą aktywność i NIP. Opis pracy i okoliczności jego powstania winien być w miarę skrupulatny, by ustrzec się możliwych sporów. Honorarium za taką odmianę zatrudnienia jest możliwość wskazać w dwóch postaciach, ryczałtowej, jako wynagrodzenie ustalone z góry, bądź kosztorysowej. W tej umowie powinien być ustalony czas zrealizowania dzieła.

Jest to umowa produktu, co oznacza, że praca wykonawcy musi prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego, czy też niefizycznego efektu. I za ten efekt odbierający zamówienie dostaje należność.