Rozmaite rodzaje zatrudnienia

26 lutego 2019 admin 0 Comments

Przedsiębiorcy pragnąc obniżyć koszty zatrudnienia, a także zmniejszyć niebezpieczeństwo jakie niesie za sobą zatrudnienie pracownika na umowę o pracę, często korzystają z umowy zlecenia, bądź o dzieło.

umowa o dzieło wzór

Autor: Dell Inc.
Źródło: http://www.flickr.com
Umowa o dzieło jest niezwykle często spotykana w obrocie gospodarczym. Jest w stanie stanowić formę zatrudnienia, a koryguje ją kodeks cywilny. Jedna ze stron, nazywana w treści umowy wykonawcą, zobowiązuje się do jego przeprowadzenia. Z kolei zlecający obliguje się do wypłaty za nie. Właściwością umowy o dzieło jest fakt, że jej kwestią muszą być działania przynoszące konkretny efekt. Efekty tych czynności mogą być zarówno materialne, jak i niematerialne. Umowa (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-dropbox-czym-jest) o dzieło wzór jest ogólnie dostępny i powinien włączać kluczowe elementy. Jeśli umowę zawierają osoby fizyczne, nieodzowne będą ich imiona i nazwiska, daty narodzin, imiona rodzicieli, adres zamieszkiwania, numery dokumentów tożsamości, względnie numery PESEL. W wypadku osób fizycznych prowadzących aktywność gospodarczą, obok nazwisk powinno się podać nazwę, pod jaką wiodą aktywność i NIP. Opis pracy i okoliczności jego powstania winien być w miarę skrupulatny, by ustrzec się możliwych sporów. Honorarium za taką odmianę zatrudnienia jest możliwość wskazać w dwóch postaciach, ryczałtowej, jako wynagrodzenie ustalone z góry, bądź kosztorysowej. W tej umowie powinien być ustalony czas zrealizowania dzieła.

Jest to umowa produktu, co oznacza, że praca (zobacz czy urlop wychowawczy jest płatny) wykonawcy musi prowadzić do osiągnięcia konkretnego materialnego, czy też niefizycznego efektu. I za ten efekt odbierający zamówienie dostaje należność.